Dokonano wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne pn. „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie”