Data posiedzenia:
2018-03-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 32/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2018 r.
4. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4.
5. Wnioski radnych i sprawy bieżące.