Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezptrzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bytomskiej - publikacja wykazu nieruchomości.