Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów edukacyjnych dla uczniów i uczennic objętych projektem”.