Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz dokonać wyboru zadania pod nazwą:„Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej i diagnostyki komputerowej”.