Powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekarach Śląskich.