Powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich.