Uchylenie zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowych pomiędzy ZEFO a Placówkami Oświatowymi oraz pomiędzy ZEFO a Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu