Data posiedzenia:
2018-01-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przedstawienie i przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Przyjecie protokolów: nr 30/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 listopada 2017 r. oraz 31/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 listopada 2017 r.
4. Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
5. Przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
6. Wnioski radnych i sprawy biezace