Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie”