Ogłoszenie naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, do Komisji Konkursowej pn."Spotkania z muzyką - organizacja koncertów pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych".