Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2018.