Zarządzenie Nr ORo.0050.199.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r.    w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2018 r.