Zarządzenie Nr ORo.0050.198.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Sowińskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.