Informacja za okres międzysesyjny od 16.02.2018 r. - 15.03.2018 r.