Zarządzenie Nr ORo.0050.168.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Piekary Śląskie.