Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rejestracja sprzetu plywajacego do polowu ryb

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty: OSś.1611.9.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.

Rejestrację sprzętu prowadzi starosta, a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.

 1. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  1. Posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.
  2. Służącego do amatorskiego połowu ryb.
 2. W zakresie sprzętu uprawnionego do rybactwa starosta (prezydent miasta) dokonuje rejestracji statków używanych do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
 3. Informacji w sprawie rejestracji statków do połowu ryb o większych parametrach niż wyżej wymienione udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Dubois 9, tel.
  022 635 93 30.
 4. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

c.     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w Punkcie Informowania Mieszkańców: parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92, w godz. pracy poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30- 14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami).

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

 1. Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego - bez opłat.
 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb (wnoszona tylko w przypadku wniosku o jego wydanie) - 17 PLN.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kasa Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, pokój nr 1, godz. pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 – 13.30)

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie: PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku. Sprawę kończy wydanie zaświadczenia, o ile Wnioskodawca złoży wniosek o jego wydanie lub przekazanie informacji o nadanym numerze rejestracyjnym. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. poprzez pocztę tradycyjną.
  2. osobiście w siedzibie urzędu: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 - I piętro w godz. pracy urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.
  3. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl).

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki  Odpadami pok. 103 – I piętro, tel 32 3939376 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30- 14.00.

2.     Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowe PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2128).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane,
  3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa,
  4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

 

FORMULARZE: wniosek o rejestrację sprzętu pływającego do połowu ryb

Załączniki

wniosek (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2018-03-06 14:39:47
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-03-06 14:42:36
Ostatnia zmiana:2018-03-26 13:09:24
Ilość wyświetleń:586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij