Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie karty wedkarskiej lub karty lowiectwa podwodnego

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty: OSś.1611.8.2018

 

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

 

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Amatorski połów ryb tj. połów przy pomocy wędki lub kuszy może uprawiać jedynie osoba posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa, dodatkowo posiadająca jego zezwolenie.
 2. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb   w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
 5. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat, kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kserokopia zaświadczenia o zdanym egzaminie.
 3. Aktualne zdjęcie (nie większe niż 35 x 45 mm).
 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

b.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w Punkcie Informowania Mieszkańców: parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92, w godz. pracy poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30- 14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami).

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

OPŁATY:

 1. Kwota opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego: 10 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kasa Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, pokój nr 1, godz. pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 – 13.30)

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie: PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

 1.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio karta wędkarska, karta łowiectwa podwodnego.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     poprzez pocztę tradycyjną.

b)    osobiście w siedzibie urzędu: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 - I piętro w godz. pracy urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki  Odpadami pok. 103 – I piętro, tel 32 3939376 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30- 14.00.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane,
  3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa,
  4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

 

FORMULARZE: wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Załączniki

podanie (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (264.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podanie (18.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2018-03-06 14:29:34
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2018-03-06 14:29:41
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-03-06 14:32:55
Ostatnia zmiana:2018-03-26 13:06:19
Ilość wyświetleń:952

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij