Zarzadzenie Nr ORo.0050.146.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budzetowych, w planie  finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie oraz w planie finansowym zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami na 2018 r.