Zarzadzenie Nr ORo.0050.143.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 lutego 2018 r.   w sprawie ogloszenia rokowan po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w najem lokalu uzytkowego, polozonego w Piekarach Slaskich przy ulicy Papieza Jana Pawla II 59 oraz w sprawie powolania komisji przeprowadzajacej rokowania.