Zarzadzenie Nr ORo.0050.138.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ogloszenia naboru osób reprezentujacych organizacje pozarzadowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego  i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnosci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa  w miescie Piekary Slaskie".