Informacja za okres międzysesyjny od 18.01.2018 r. - 15.02.2018 r.