Zarzadzenie Nr ORo.0050.112.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 lutego 2018 r.    w sprawie wyboru podmiotów realizujacych zadanie publiczne Gminy Piekary Slaskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.