Zarzadzono zorganizowac i przeprowadzic procedure o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonac wyboru wykonawcy zadania pod nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wjazdu do Zespolu Szkól Techniczno- Zawodowych”