ata posiedzenia:
2017-11-27

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przedstawienie i przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Przyjecie protokolu nr 30/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 listopada 2017 r.
4. Rozpatrzenie skargi Radnego Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 wrzesnia 2017 r. na dzialania Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.
5. Przyjecie stanowiska w sprawie pisma mieszkanki Piekar Slaskich z dnia 20 wrzesnia 2017 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i budowa ulicy Rózanej od ul. Papieza Jana Pawla II do ul. Maciejków w Piekarach Slaskich".
6. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 (druk nr 704) oraz projektu budzetu miasta Piekary Slaskie na rok 2018 (druk nr 705).
7. Wnioski radnych i sprawy biezace.