Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) fragment zostal zakreslony ze wzgledu na ochrone prywatnosci.

Data posiedzenia:
2017-11-07

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przedstawienie i przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Przyjecie protokolu nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 wrzesnia 2017 r.
4. Rozpatrzenie skargi mieszkanców ul. Dlugosza w Piekarach Slaskich z dnia 18 wrzesnia 2017 r. na dzialania Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.
5. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Piekar Slaskich z dnia 20 wrzesnia 2017 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i budowa ulicy Rózanej od ul. Papieza Jana Pawla II do ul. Maciejków w Piekarach Slaskich".
6. Wnioski radnych i sprawy biezace.