Informacja za okres międzysesyjny od 14.12.2017 r. - 17.01.2018 r.