Zarzadzono zorganizowac i przeprowadzic procedure o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonac wyboru wykonawcy zadania pod nazwa: "Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Szpitalnej 9 w Piekarach Slaskich".