Plan wydatków budzetu miasta na 2018 r. w ukladzie zadaniowym