Prezydent Miasta Piekary Slaskie wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej oglosil wykaz obejmujacy nieruchomosc gruntowa, polozona w Piekarach Slaskich przy ulicy Kanalowej, przeznaczona do oddania w dzierzawe w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.