Zarzadzono zorganizowac i przeprowadzic procedure o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonac wyboru wykonawcy zadania pod nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Bytomskiej 79 w Piekarach Slaskich.”