Informacja za okres międzysesyjny od 22.11.2017 r. - 13.12.2017 r.