Informacja za okres międzysesyjny od 18.10.2017 r. - 21.11.2017 r.