Data posiedzenia:
2017-09-26

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przedstawienie i przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Przyjecie protokolu nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2017 r.
4. Rozpatrzenie skargi pracownika Zespolu Szkól im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Slaskich z dnia 29 maja 2017 r. na dzialania Dyrektora w sprawie zarzadzania ww. placówka.
5. Powolanie zespolu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli dzialalnosci Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich przy ul. Generala Jerzego Zietka 60.
6. Wnioski radnych i sprawy biezace.