W sprawie:
zmian budżetu miasta na 2017 rok

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIV/527/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-26 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5816