Informacja za okres międzysesyjny od 19.09.2017 r. - 17.10.2017 r.