Zarzadzenie Nr ORo.0050.719.2017 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie okreslenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobienstwa naruszenia prawa w ramach wykonywania dzialalnosci gospodarczej poprzedzajacej planowanie kontroli -zarządzenie utraciło moc