Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) fragment zostal zakreslony ze wzgledu na ochrone prywatnosci.

Data posiedzenia:
2017-08-22

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu nr 27/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja 2017 r.
2. Rozpatrzenie skargi mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 21 czerwca br. na dzialanie Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Slaskich.
3. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 24 kwietnia 2017 r. na dzialania Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w sprawie oznakowania ulicy Diamentowej w Piekarach Slaskich.
4. Sprawy biezace.
5. Wnioski radnych.