Informacja za okres międzysesyjny od 21.08.2017 r. - 18.09.2017 r.