W sprawie:
opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Data uchwały:
2017-09-13

Numer uchwały:
4200/IV/143/2017

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-13