W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035

Data uchwały:
2017-08-31

Numer uchwały:
XLII/494/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-31