W sprawie:
wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Piekary Śląskie w podwyższonym kapitale zakładowym Piekarskiego Centrum Medycznego Spółki z o.o. w Piekarach Śląskich i pokrycie tych udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 2.000.000,00 zł

Data uchwały:
2017-08-31

Numer uchwały:
XLII/489/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-31