Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budzetowych oraz w planie finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie na 2017 rok.