Informacja za okres międzysesyjny od 19.06.2017 r. - 20.08.2017 r.