w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035.

Data uchwały:

08.08.2017 r.

Nr uchwały:

XLI/480/17

Podjęta przez:

Rada Miasta Piekary Śląskie

wchodzi w życie:

z dniem podjęcia