I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r, poz. 290) informuje, iz w dniu 03 lipca 2017r. do Urzedu Miasta Piekary Slaskie wplynal wniosek zgloszenia robót budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.:

 

„Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametrów i budowy przylaczy do budynków mieszkalnych”

Roboty budowlane zlokalizowane na dzialkach nr 1502/1, 1501/1, 1500/1, 1537/1, 1512/1, 1510/1, 1535/1, 1521/1, 1534/1, 1520/1, 1519/1, 1517/1, 1642/1, 1513/1, 1522/1, 1503/1, 1533/1, 1511/1, 1498/1 przy ul. Gen. Jerzego Zietka 23, 25, 27, ul. Jana Ludygi 1, 2, 4, ul. Gen. Stanislawa Szeptyckiego 1, 2, 3, 4, ul. Alojzjanów 1, ul. Teodora Heneczka 2 w Piekarach Slaskich.

 

 

 

Wnioskodawca jest: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Gen. Zietka 19,

41-940 Piekary Slaskie

 

 

Szczególowe informacje i wyjasnienia mozna uzyskac w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Wydzialu Gospodarki Przestrzennej tut. Urzedu Miasta, ul. Bytomska 92, pok.214 lub pod nr tel. 032-39 39 360.