Informacja za okres międzysesyjny od 18.05.2017 r. - 18.06.2017 r.