I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r, poz. 290 z pózn. zmianami) informuje, iz w dniu 12 czerwca 2017r. do Urzedu Miasta Piekary Slaskie wplynal wniosek zgloszenia robót budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.:  

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr 2151/92 przy ul. Slonecznikowej w Piekarach Slaskich

Wnioskodawca jest: Pan Wojciech Kowalski

  

Szczególowe informacje i wyjasnienia mozna uzyskac w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Wydzialu Gospodarki Przestrzennej tut. Urzedu Miasta, ul. Bytomska 92, pok.214 lub pod nr tel. 032-39 39 360.