Data posiedzenia:
2017-06-20

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie Protokołu Nr XI/17 z XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2017 roku.
3. Podsumowanie kadencji 2016/2017.
4. Podziękowania i gratulacje.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84,
Godzina: 15:30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.