Data posiedzenia:
2017-04-25

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokolu nr 24/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 15 marca 2017 r. na dzialania Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.

3. Powolanie zespolu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli dzialalnosci finansowej w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 73.

4. Sprawy biezace.

5. Wnioski radnych.

Uwagi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) fragment protokolu zostal zakreslony ze wzgledu na prywatnosc osób fizycznych.